Thứ Năm, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Thứ Ba, ngày 23 tháng 8 năm 2016

Hai sắc hoa Ti-gôn. T.T.Kh
Mt mùa thu trưc, mi hoàng hôn 
Nh
t cánh hoa rơi chng thy bun, 
Nhu
m ánh nng tà qua mái tóc, 
Tôi ch
ngưi đến vi yêu đương.