Thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014

NguyệtHồi học lớp 10, nhóm H Nhung, Thúy Hồng và Nguyệt hay tụ tập với nhau.

Nguyệt và Thúy Hồng ở trọ chỗ Trung Sơn Trầm, hai bạn ở hai phía con đường, mình thỉnh thoảng đến thăm cả hai bạn. Bây giờ nhớ lại thời các bạn ở trọ thấy mủi lòng, các bạn ngày ấy khổ lắm.

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9 năm 2014

Thơ viết cho mình và những người con gái khác
Tác giả: Xuân Quỳnh

Các cô gái cùng thời với tôi
Tôi giống các cô và lại khác các cô

Trán tôi dô ra bướng bỉnh hơn, bàn tay thô lại còn vụng nữa .
Vụng đến nỗi không chỉ mó tới đâu là đổ vỡ.
Mà khi nói chuyện với ai, tôi thấy tay thừa không biết giấu vào đâu.